PIRKIMO TAISYKLĖS

PIRKIMO TAISYKLĖS:
1. Bendrosios nuostatos:​
1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas
dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – „Jūs“) ir mūsų (toliau – pardavėjas „alchemist.lt“)
tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje
(toliau – „alchemist.lt“).
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas:
2.1. Sutartis tarp Jūsų ir pardavėjo - alchemist.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs
alchemist.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir
susipažinę su alchemist.lt taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.
2.2. Sudarius sutartį Jūs patvirtinate, kad iki sutarties sudarymo Jums buvo pateikta ši
informacija: apie siūlomą prekę (pavadinimas, pagrindinės savybės); apie pardavėją -
alchemist.lt;
3. Jūsų teisės ir įsipareigojimai:
3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes alchemist.lt šių Taisyklių ir alchemist.lt nustatyta tvarka.  
3.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas
juos atnaujinti.
3.3. Jūs, naudodamasis alchemist.lt, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir
privalote jų laikytis.
4. Pardavėjo - alchemist.lt teisės:
4.1. Jei Jūs bandote ar bandėte pakenkti alchemist.lt darbui ar stabiliam veikimui, galime be
išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis alchemist.lt arba panaikinti Jūsų
registraciją.
4.2. Pardavėjas - alchemist.lt, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso
nutraukti alchemist.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Jums.
4.3. Pardavėjas - alchemist.lt gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
5. Pardavėjo - alchemist.lt  įsipareigojimai:
5.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis alchemist.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.3. Pardavėjas - alchemist.lt, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Jūsų
užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės
analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.
6. Prekių pristatymas:

6.1. Prekės, kurios yra centriniuose sandėliuose, pristatomos per 3 –5 darbo dienas. Prekės,
kurios vežamos pagal specialų užsakymą, pristatomos per sutartą laiką.
6.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas – siuntų tarnybos.
6.3. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu
patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, pakuotę, kiekį).
6.4. Jums priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą yra laikoma, kad siuntoje
esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.
6.5. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą, turite teisę siuntoje esančių daiktų
nepriimti ir apie tai Pardavėją kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos
važtaraštyje.  
6.6. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota
tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.
7. Daiktų grąžinimas ir keitimas:
7.1 Visoms „alchemist.lt“ parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiame prekės grąžinimo
garantiją, kuri nustatyta vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217
„Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“.
7.2. Kokybiški parfumerijos ir kosmetikos gaminiai yra nekeičiama prekė. Jeigu įsigyta prekė yra
nekokybiška, ji keičiama į analogišką kokybišką prekę, tačiau tuo atveju, jeigu nepažeistos
prekės eksploatavimo sąlygos (prekės yra nesugadintos, nepažeistas įpakavimas,
nepanaudotos). Siuntimo išlaidas įsipareigoja sumokėti pirkėjas.
7.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti
nesugadinta, produktas nepradarytas.
7.4. Negrąžinamų prekių sąrašas nurodytas 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-
243 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 17 punkte.
8. alchemist.lt autorinės teisės:
Visas alchemist.lt tinklalapyje esantis turinys yra bendrovės ir tiekėjų nuosavybė. Šis turinys
apima visus tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei
programinį kodą. Griežtai draudžiama redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip
pasisavinti šį turtą. Net ir dalinė turinio vagystė laikoma Lietuvos Respublikos bei tarptautinių
autorinių teisių pažeidimu bei užtraukia atitinkamą atsakomybę. Bet koks alchemist.lt turto
panaudojimas galimas tik turint raštišką susitarimą su alchemist.lt savininkais.
9. Atsakomybė:
9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs
nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius
padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis alchemist.lt.
9.2. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys
naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
10. Informacijos siuntimas:
10.1. Pardavėjas - alchemist.lt visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu
elektroninio pašto adresu.
10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroniu paštu info@alchemist.lt
11. Baigiamosios nuostatos:
11.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus
susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. Ginčai, kylantys iš šių
Taisyklių, yra teismingi Pardavėjo - alchemist.lt buveinės vietos teismui.